ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Noenmaprang"

บัญชีถูกใช้ด้วยผู้ใช้อื่น
(เพิ่มข้อความต้อนรับไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ใหม่)
 
(บัญชีถูกใช้ด้วยผู้ใช้อื่น)
<font face="DilleniaUPC" size="10" style="color:black"><b>เมื่อ 15:30, 11 กันยายน 2556 บัญชีนี้ถูกใช้ด้วยผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ สุขพินทุ</b></font>
{{Template:Welcome|realName=|name=Noenmaprang}}
 
-- [[ผู้ใช้:New user message|New user message]] ([[คุยกับผู้ใช้:New user message|พูดคุย]]) 15:06, 24 กรกฎาคม 2556 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม