ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาดาลใจ"

เพิ่มขึ้น 174 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
| อาฬวี ธนศักดิ์ (ตู้) || [[รัญญา ศิยานนท์]] || [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]]
|-
| แพะ || -ปราบ ยุทธิชัย || [[ลีโอ พุฒ]]
|-
| ดำรง ธนศักดิ์ || -กำธร สุวรรณปิยะศิริ || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]
|-
| ชุลี ธนศักดิ์ || - || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| ปริม || -นันทวัน เมฆใหญ่ || [[ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา]]
|-
| วรมิตร (มิตร) || -รอน บรรจงสร้าง || [[ตรีพล พรหมสุวรรณ]]
|-
| เพิ่ม || - || [[บอล เชิญยิ้ม]]
ผู้ใช้นิรนาม