ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|capital = [[บูคาเรสต์]]
|latd = 42 |latm=41 |latNS=N |longd=23 |longm=19 |longEW=E |
|government_type =รัฐบาลพรรคเดียวแบบมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์
|government_type = [[Marxism–Leninism|Marxist–Leninist]] [[single-party state]]
|title_leader = [[เลขาธิการพรรคอมมิวนิสต์แห่งโรมาเนีย|เลขาธิการพรรค]]
| common_languages = [[ภาษาโรมาเนีย]]
| legislature = [[Great National Assembly]]
| title_leader = [[รายนามประธานาธิบดีโรมาเนีย|ประธานาธิบดี]]
| leader1 = คอนสแตนติน พาร์ฮอน
| leader1 = Constantin Parhon
| year_leader1 = 1947-1952
| leader2 = เปทรู กรอซา
| leader2 = Petru Groza
| year_leader2 = 1952-1958
| leader3 = ไอออน เกอร์เก มอเรอร์
| leader3 = Ion Gheorghe Maurer
| year_leader3 = 1958-1961
| leader4 = กีออร์เก กีออร์กีอู-เดจ
| year_leader4 = 1961-1965
| leader5 = ชิวู สตอยกา
| leader5 = Chivu Stoica
| year_leader5 = 1965-1967
| leader6 = นิโคไล เชาเชสกู
| year_leader6 = 1967-1989
| era =[[สงครามเย็น]]
| event_start = รัฐประหารในโรมาเนีย ปี 1947
| event_start = [[1947 Romanian coup d'etat|Monarchy abolished]]
| date_start = 30 ธันวาคม
| year_start = 1947
| event1 = ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
| event1 = [[1965 Constitution of Romania|New constitution adopted]]
| date_event1 = 21 สิงหาคม 1965
| event_end = การปฏิวัติโรมาเนีย ปี 1989
| event_end = [[Romanian Revolution of 1989|Fall of Ceauşescu]]
| date_end = 22 ธันวาคม
| year_end = 1989
{{Eastern Bloc sidebar}}
 
'''สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย''' ('''RSR'''; [[ภาษาโรมาเนีย|โรมาเนีย]] Republica Socialistă România, [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] Socialist Republic of Romania) เป็นรัฐ[[คอมมิวนิสต์]]ตั่งแต่ ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2490|ค.ศ. 1947]] ถึง [[พ.ศ. 2532|ค.ศ. 1989]]
 
== Formation ==
ผู้ใช้นิรนาม