ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้ต้น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Horus ย้ายหน้า ต้นไม้ ไปยัง ไม้ต้น: ศัพท์บัญญัติ)
{{ความหมายอื่น}}
[[ไฟล์:SakuraHealed.png|thumb|ต้นซากุระ]]
ในวิชา[[พฤกษศาสตร์]] '''ไม้ต้น''' คือ [[พืชนานปี]]ซึ่งมีลำต้นยาว กิ่งและใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่ บางครั้ง นิยามคำว่าไม้ต้นอาจแคบลง โดยรวมเฉพาะพืชไม้ (woody plant) เท่านั้น คือ พืชที่ใช้เป็น[[ไม้]]หรือที่มีความสูงกว่าที่กำหนด ในความหมายกว้างที่สุด ไม้ต้นรวม[[ปาล์ม]] [[tree fern|เฟิร์นต้น]] [[กล้วย]]และ[[ไผ่]]
 
ไม้ต้นมักมีอายุยืน บางต้นอยู่ได้หลายพันปี ต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง 115.6 เมตร และมีความสูงได้มากที่สุดตามทฤษฎี 130 เมตร ไม้ต้นอุบัติขึ้นบนโลกเป็นเวลาราว 370 ล้านปีแล้ว ไม้ต้นมิใช่กลุ่มทาง[[อนุกรมวิธาน]] แต่เป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒนาลำต้นและกิ่งไม้เพื่อให้สูงเหนือพืชอื่นและใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด
'''ต้นไม้''' คือ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ บางสายพันธุ์สามารถสูงได้ถึง 115 เมตร และบางพันธุ์สามารถมีอายุยืนยาวสองถึงสามพันปี ต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก [[หญ้า]] [[สาหร่าย]] เป็นต้น
 
ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสามารถป้องกันภูมิประเทศจากการกัดเซาะ
และเป็นส่วนสำคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร เนื้อไม้จากต้นไม้เป็นวัสดุที่ใช้ทั่วไปในการก่อสร้างเช่นทำผนังและโครงสร้างต่างๆ
 
ต้นไม้ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน
 
ในการศึกษาต้นไม้ จะมีการศึกษาในสาขาวิชาหลายด้านได้แก่ [[พฤกษศาสตร์]] [[วนศาสตร์]][[ชีววิทยา]] และ [[สถาปัตยกรรม]]
 
{{คอมมอนส์|Tree}}