ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศุภชัย พานิชภักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เดือนกันยายน [[พ.ศ. 2542]] ดร. ศุภชัยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ ; WTO) โดยแบ่งกันดำรงตำแหน่งคนละ 3 ปี กับนาย[[ไมค์ มัวร์]] เนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติด้วยการลงมติเป็นเอกฉันท์ได้ โดยขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ [[1 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]]
 
มีนาคม [[พ.ศ. 2548]] [[โคฟี อันนัน|นายโคฟี อันนัน]] [[เลขาธิการสหประชาชาติ]] ได้เสนอชื่อให้ ดร. ศุภชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการ[[การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา|อังก์ถัด]] (UNCTAD) หลังจากหมดวาระในองค์การการค้าโลก และได้รับการรับรองจาก[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ]]เมื่อวันที่ [[11 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
 
==ประวัติการศึกษา==
ผู้ใช้นิรนาม