ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผงแป้นอักขระ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
บ่าคอปหำบานได้ไปตุ๋ยตูดกับออม ออกลูกมาเป็นคีร์บอร์ดเรืองแสง มี7สี
ควยบอก คีย์บอร์ดของไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM ในรุ่นแรกๆ ประมาณปี ค.ศ.1981
มีปุ่มทั้งหมด 83 ปุ่ม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC/XT และในปี ค.ศ. 1984 ก็ได้
เพิ่มจำนวนปุ่มขึ้นเป็น 84 ปุ่มมีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC/AT ต่อจากนั้นก็ได้
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้ใช้เรียกว่า คีย์บอร์ด AT และพัฒนามาเป็น
รุ่น PS/2 โดยมีแป้นพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 17 ปุ่มรวมแล้วก็เป็น 101 ปุ่ม
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม