ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงไชยบุรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 5540042 สร้างโดย Vanhnousone (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5532780 สร้างโดย แอนเดอร์สัน (พูดคุย))
(ย้อนการแก้ไขที่ 5540042 สร้างโดย Vanhnousone (พูดคุย))
# อำเภอเชียงฮ่อน ตามเขตอำเภอเชียงฮ่อนเดิม
# อำเภอหาญสงคราม ตามเขตอำเภอหงษาเดิม
# อำเภอเชียงแมน แยกจากอำเภอสมาบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2486<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกสา|volume=60|issue=51ง|pages=3054|title=ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่องจัดตั้งอำเพอเชียงแมน จังหวัดลานช้าง|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/051/3054.PDF|date=28 กันยายน พ.ศ. 2486|language=ไทย}}</ref>
 
== สภาพภูมิประเทศ ==