ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรพรรณ ฟูตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
'''ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ฟูตระกูล''' ([[27 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492|2492]] —- ) เป็นอาจารย์ประจำ[[ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] มีผลงานวิจัยที่เน้นเรื่องท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยที่สัมพันธ์กับชื่อเรียกสถานที่นั้น ๆ นับว่าเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ที่สำคัญยิ่งคนหนึ่ง
 
ดร. พรพรรณ จบปริญญาตรี เกียรตินิยม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เกียรตินิยม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จาก[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] และปริญญาเอก ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ จาก[[มหาวิทยาลัยคอร์แนล]]
ดร. พรพรรณ เป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักของศิษย์ และทุ่มเทกับการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
[[หมวดหมู่:ภูมิสถาปัตยกรรม]]
[[หมวดหมู่:ผู้ช่วยศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์มหาวิทยาลัยภูมิสถาปนิก]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
{{เกิดปี|2492}}
[[หมวดหมู่:สถาปนิกชาวไทย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
1,332

การแก้ไข