เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[พระมหากษัตริย์แห่งอิตาลี]] – ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพแห่งกองทัพราชอาณาจักรอิตาลี (ดำรงพระยศเป็น[[จอมพล]] [[จอมพลเรือ]] และ[[จอมพลอากาศ]]) ตั้งแต่ ค.ศ. 1861 - 1938 และ ค.ศ. 1943 - 1946
 
[[จอมพลเอกแห่งจักรวรรดิ|จอมพลอันดับที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิ]] - [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]แห่งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ กองกำลังอาสาสมัครรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1938 - 1943 ในสมัยระบอบฟาสซิสต์ ทั้งพระเจ้าวิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 3 และมุสโสลีนี ทรงดำรงตำแหน่งและอยู่ในตำแหน่งนี้ร่วมกัน
 
=== กองทัพบก (Regio Esercito) ===
ผู้ใช้นิรนาม