ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล"

* [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล ]]เป็น '''คมขวัญ'''
* [[หนึ่งธิดา โสภณ ]]เป็น '''วิรินทร์'''
* [[สุดา ชื่นบาน ]] เป็น '''ยายปิ่น'''
* [[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]] เป็น '''ยายปิ่น'''
* [[ชลเลขา ละงู]] เป็น '''กติยา'''
* [[อภิญญา บุญยะประณัย ]] เป็น '''นิชา'''
* [[เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ ]] เป็น '''เข้ม'''
* [[นรินทร์ ภูวนเจริญ]] เป็น '''โดม'''
 
ผู้ใช้นิรนาม