ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปยัง หมวดหมู่:กรรมการการตรวจเงินแผ...)
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี
| image = คุณหญิงนงเยาว์.jpg
| order = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]]
| term_start = [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
| term_end =[[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
| primeminister = [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ]]
| predecessor = [[ฉัตรชัย เอียสกุล]]
| successor = [[เดชา สุขารมณ์|นาวาโท เดชา สุขารมณ์ ร.น.]]
| order2 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
| term_start2 = [[25 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2525]]
| term_end2 = [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
| primeminister2 =
| predecessor2 = [[ประภาศน์ อวยชัย|ศ.ประภาศน์ อวยชัย]]
| successor2 = [[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม|ศ.ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]]
| birth_date = [[พ.ศ. 2478]]
| birth_place =
969

การแก้ไข