ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524"

== รายชื่อผู้เสียชีวิต ==
ผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 5 คน ได้แก่
* นาย[[คล้าย จิตพิทักษ์]] - ส.ส. [[พัทลุง]]
* นาย[[ปรุงศักดิ์ ไชยหาญ]] - ส.ส. [[มหาสารคาม]]
* นาย[[ไพฑูรย์ โหตรไวศยะ]] - ส.ส. [[อุบลราชธานี]]
* นายชัยทิพย์ชั[[ยทิพย์ น่วมอนงค์]] - ส.ส. [[กรุงเทพมหานคร]]
* พันตำรวจเอก [[กฤช สังขทรัพย์]] - ส.ส. [[เลย]]
* พลอากาศเอก บัญชา เมฆวิชัย - รองปลัด[[กระทรวงกลาโหม]]
* นายสุนทรเทพ ศรีเวศร์ - ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์
54,187

การแก้ไข