ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์"

+ 5 หมวดหมู่ด้วยฮอทแคต
(+ 5 หมวดหมู่ด้วยฮอทแคต)
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:องค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์| ]]
[[หมวดหมู่:ชาตินิยมปาเลสไตน์]]
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507]]
[[หมวดหมู่:การก่อการร้ายปาเลสไตน์]]
[[หมวดหมู่:ผู้สังเกตการณ์สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ]]