ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศราช"

เพิ่มขึ้น 3,623 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| พระยาประเทศราช || 8,000 || เจ้าพระยาวังหน้า
|}
 
== รายพระนามเจ้าผู้ครองนครที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระเจ้าประเทศราช ==
เจ้าผู้ครองนครที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระเจ้าประเทศราช ของ[[สยาม]] ได้แก่<ref>วรชาติ มีชูบท, ''เจ้านายฝ่ายเหนือ และตำนานรักมะเมียะ'', กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, หน้า 35</ref>
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
| '''พระนาม''' || '''นคร''' || '''วันที่ได้รับพระราชทานสถาปนา'''
|-
| [[พระเจ้ากาวิละ|พระบรมราชาธิบดี ศรีสุริยวงศ์อินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติยราชชาติราไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา พระนครเชียงใหม่ราชธานี]] || [[นครเชียงใหม่]] || พ.ศ. 2345
|-
| [[พระเจ้านครลำปางดวงทิพ]] || [[นครลำปาง]] || พ.ศ. 2366
|-
| [[พระเจ้านครลำพูนบุญมา]] || [[นครลำพูน]] || พ.ศ. 2369
|-
| [[พระเจ้ามโหตรประเทศ|พระเจ้ามโหตรประเทศ ราชาธิบดินทร นพีสินทรมหานคราธิษฐาน ภูบาลบพิตร์ สถิตในอุดมชิยางคราชวงษ์ พระเจ้านครเชียงใหม่]] || นครเชียงใหม่ || พ.ศ. 2396
|-
| [[พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์|พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์ ดำรงนพิสีนคร สุนทรทศลักษณเกษตร วรฤทธิเดชศรีโยนางคดไนยราชวงษาธิบดี เจ้านครเชียงใหม่]] || นครเชียงใหม่ || พ.ศ. 2404
|-
| [[พระเจ้าอินทวิชยานนท์|พระเจ้าอินทวิชยานนท์พหลเทพภักดี ศรีโยนางคราชวงศาธิตัย มโหตรพิสัยธุระสิทธิธาดา ประเทศราชานุภาวบริหาร ภูบาลบพิตรสถิตชิยางคราชวงศ์ พระเจ้านครเชียงใหม่]] || นครเชียงใหม่ || พ.ศ. 2426
|-
| [[พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช|พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุระมหาราชวงษาธิบดี สุจริตจารีราชานุภาวรักษ์ วิบุลยศักดิ์กิตติไพศาล ภูบาลบพิตร์ สถิต ณ นันทราชวงษ์ พระเจ้านครเมืองน่าน]] || [[นครน่าน]] || 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446
|}
 
54,124

การแก้ไข