ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 5039928 สร้างโดย Mecloza (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 5039928 สร้างโดย Mecloza (พูดคุย))
# เพื่อลดอัตราการสูญเสีย และการถูกทำลายของโบราณสถานโบราณวัตถุให้น้อยลง
# เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งมีผลให้วัฒนธรรมไทยเบี่ยงเบนเปลี่ยนทิศทางไป
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://scoop.mthai.com/specialdays/5056.html วัตถุประสงค์ของวันอนุรักษ์มรดกไทย] ประวัติ วัตถุประสงค์ของวันอนุรักษ์มรดกไทย
 
[[หมวดหมู่:วันสำคัญของไทย|อนุรักษ์มรดกไทย]]
131,022

การแก้ไข