ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อธิษว์ ศรสงคราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'อัลบัม'→'อัลบั้ม')
 
เกิดวันที่ 26 ส.ค. 2524 จบชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] ปริญญาตรีสาขาวิชาถ่ายภาพ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
ปัจจุบันศึกษาจบปริญญาโทด้าน photography ที่สถาบัน Kunstakademie เมือง Düsseldorf ประเทศเยอรมัน เป็นนักศึกษาไทยคนแรกที่ได้เข้าศึกษาในสถาบันผลิตศิลปินสาขาต่างๆ ในระดับโลก
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.myspace.com/atitsornsongkram เว็บไซต์ส่วนตัว]
ผู้ใช้นิรนาม