ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

* [[อภัย จันทนจุลกะ]] : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตปลัดกระทรวงหลายกระทรวง, อดีตอธิบดีกรมการปกครอง, อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* [[อรพินท์ สพโชคชัย]] : กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
* [[อรรถชัย บุรกรรมโกวิท]] : รองผู้อำนวยอดีตปลัดกระทรวงการสำนักงบประมาณท่องเที่ยวและกีฬา
* [[อลงกรณ์ พลบุตร]] : รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี
* [[เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์]] : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท , ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ใช้นิรนาม