เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[นัทธพงศ์ พรมสิงห์]] รับบทเป็น ชิด
* [[ศุภากร ประทีปถิ่นทอง]] รับบทเป็น นายแพทย์สงัด <ref>[http://news.nangdee.com/viewtopic.php?nid=1272&&Page=1 “เอก ศุภากร” เด็กวัดร้อยล้าน ร่วมแสดง “แผลเก่า”]</ref>
* [[รัดเกล้า อามระดิษ]] รับบทเป็น แม่สาย
* [[กรุง ศรีวิไล]]
* [[สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์]]
ผู้ใช้นิรนาม