ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเสริมงาม"

 
== สถานศึกษา ==
* [[โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม]]<ref>http://www.swt.ac.th/เว็บไซต์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม</ref>
* [[โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม]]
* [[โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา]]
115

การแก้ไข