ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรโคกูรยอ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:อาณาจักรโกคูรยอ ไปยัง หมวดหมู่:อาณาจักรโคกูรยอ)
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
เมืองเก่าแห่งราชอาณาจักรโคกูรยอตั้งอยู่บนเขาอู๋หนี่ว์ซัน (五女山) ที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่อำเภอซินปิน (新宾县) และอำเภอปกครองตนเองของชนชาติแมนจู หวนเหริน (桓仁县) ในมณฑลเหลียวหนิง มาจนถึงเมืองจี๋อัน (集安市) ในมณฑลจี๋หลิน เป็นอาณาบริเวณของเมืองเก่าอู๋หนี่ว์ซันซันเฉิง เมืองเก่ากั๋วเน่ยเฉิง เมืองเก่าหวันตูซันเฉิง โบราณสถานสุสานกษัตริย์ 1214 หลุม และสุสานคนในตระกูลสูงศักดิ์ 26 หลุม รวมถึงหลุมศพแม่ทัพและศิลาจารึกโบราณของกษัตริย์ห่าวไท่หวัง (好太王)
 
== มรดกโลก ==
ผู้ใช้นิรนาม