ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเสริมงาม"

 
== ประวัติ ==
เดิมอำเภอเสริมงามเป็นกิ่งอำเภอเสริมงาม ประกอบด้วย ตำบลเสริมซ้าย ตำบลเสริมขวา และตำบลทุ่งงามถูกโอนย้ายจากอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ วันที่ [[18 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2460]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/504.PDF/ราชกิจจานุเบกษา</ref> และได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้เปลี่ยนจากกิ่งอำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ [[21 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2518]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/166/1.PDF/พระราชกฤษฎีกา</ref>
อำเภอเสริมงามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[21 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2518]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
115

การแก้ไข