ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเสริมงาม"

 
== สถานที่สำคัญ ==
* [[วัดหลวงนางอย]]<ref>http://www.m-culture.in.th/album/128997/วัดหลวงนางอย</ref>
* โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <ref>http://hmq.dss.go.th/โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</ref>
* ถ้ำผากาน<ref>https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://lampang.dnp.go.th/Web%2520Doijong%2520Park/doijong6.php/ถ้ำผากาน </ref>
* [[ถ้ำผากาน]]
*น้ำตกแม่แฮด<ref>https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://lampang.dnp.go.th/Web%2520Doijong%2520Park/doijong6.php/น้ำตกแม่แฮด</ref>
 
== สถานศึกษา ==
115

การแก้ไข