ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแจ้ห่ม"

== สถานศึกษา ==
อำเภอแจ้ห่ม มีสถานศึกษาหลัก คือ
* [[โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา]] เปิดสอนในระดับมัธยม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)3-4
* โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
* โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาเขตแจ้ห่ม)
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียง ==
187

การแก้ไข