ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด)
| วันที่ก่อตั้ง = [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] <small>(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)</small> <br> [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] <small>(คณะสังคมศาสตร์)</small>
 
| คณบดี = รศ.พรรณยุพาดร.พัชรินทร์ นพรักสิรสุนทร
| สีประจำคณะ = [[ฟ้า|สีฟ้า]]
| สัญลักษณ์คณะ = [[พระมาลาเบี่ยง]]ล้อมรอบด้วยชื่อคณะและมหาวิทยาลัย
== ภาควิชา ==
ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ดังนี้
* [[ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาจิตวิทยา]]
* [[ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา]]
* [[ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชาประวัติศาสตร์]]
* [[ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์]]
 
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาการวิจัยสังคม
'''หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชารัฐศาสตร์
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต'''
* สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
'''หลักสูตรคู่ขนาน'''
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
* สาขาวิชาประวัติศาสตร์
'''หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (เร็วๆ นี้)รัฐศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาประวัติศาสตร์ (กำลังพิจารณา + คณะศึกษาศาสตร์ )
* สาขาวิชาสังคมศึกษา (กำลังพิจารณา + คณะศึกษาศาสตร์)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
* สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
'''หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต'''
* สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
| valign = "top" |
'''หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาพัฒนาสังคม
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต'''
* สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
|-
|}
413

การแก้ไข