ผลต่างระหว่างรุ่นของ "26 ธันวาคม"

* [[พ.ศ. 2517]] (ค.ศ. 1974) - [[สุวัจนี ไชยมุสิก]] นักแสดง พิธีกร ชาวไทย
* [[พ.ศ. 2530]] (ค.ศ. 1987) - [[ธิติพันธ์ พัฒนยศศรี]] นักแสดงชาวไทย
* [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) - [[ศิวดล จันทเสวี]] นักแสดงชายชาวไทย
* [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) - [[สด เพชรสุภาพรรณ]] แชมป์ ABCO และแชมป์ PABA
* [[พ.ศ. 2527]] (ค.ศ. 1984) - [[ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม]] นักแสดงชาวไทย
ผู้ใช้นิรนาม