ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลแจ้ห่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| บุคลากร = 104 คน
| ที่ตั้ง = 195 ม.3 ถ.ลำปาง - แจ้ห่ม ต.วิเชตนคร จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม
| เว็บไซต์ = [http://hospital.moph.go.th/chaehom/] โรงพยาบาลแจ้ห่ม
}}
 
187

การแก้ไข