ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระราชบิดา = [[แกรนด์ดยุกอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก]]
| พระราชมารดา = [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]]
| พระชายา = [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]]
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสีโอรส/ธิดา = [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์กอมาเลีย]]
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[เจ้าหญิงอมาเลีย]]
}}
|-