ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลแจ้ห่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่บน[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035]] ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 166 คน ประกอบไปด้วย
1.แพทย์ 6 คน
2.ทันตแพทย์ 3 คน
187

การแก้ไข