ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลแจ้ห่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นโ...)
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 166 คน ประกอบไปด้วย
1.แพทย�แพทย์ 6 คน
2.ทันตแพทย�ทันตแพทย์ 3 คน
3.เภสัชกร 3 คน
4.พยาบาลวิชาชีพ 67 คน
 
== อ้างอิง ==
http://hospital.moph.go.th/chaehom/ข้อมูลทั่วไป.pdf
187

การแก้ไข