ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลแจ้ห่ม"

หน้าใหม่: โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นโ...
(หน้าใหม่: โรงพยาบาลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นโ...)
(ไม่แตกต่าง)
187

การแก้ไข