ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาไชยสงคราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พญาไชยสงคราม''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:LN-King Chaisongkhram.png|100px]]ᨻᩕ᩠ᨿᩣᨩᩱ᩠ᨿᩈᩫ᩠ᨦᨣᩕᩣ᩠ᨾ}}) เป็นพระมหากษัตริย์ใน[[ราชวงศ์มังราย]] แห่ง[[อาณาจักรล้านนา]]<ref>รุ่งพงษ์ ชัยนาม. '''ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษา'''. [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]</ref> ทรงครองราชย์ใน [[พ.ศ. 1854]] - [[พ.ศ. 1868|1868]] พญาไชยสงคราม เป็นพระราชโอรสของพญามังราย เสวยราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรล้านนา สืบต่อจากพระราชบิดา ในปีพุทธศักราช ๑๘๖๐ ขณะขึ้นเสวยราชย์พระองค์มีพระชนพรรษาได้ ๕๕ ปี พญาไชยสงครามนับเป็นปิยราชโอรส เพราะทรงเป็นเสมือนพระพาหาเบื้องขวาของพญามังรายพระราชบิดา ในการสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ พระองค์ทรงเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ หลังจากที่ทรงมีชัยชนะต่อพญาเบิก เจ้าผู้ครองนครหริภุญชัย ในการยุทธครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๓๙ แล้วพระราชบิดาก็สถาปนาให้เป็นมหาอุปราช และโปรดประทานเมืองเชียงดาวให้เป็นบำเหน็จรางวัลอีกด้วย
 
พระเจ้าไชยสงครามมีพระมเหสีหลายองค์ และมีพระราชบุตร ๓ พระองค์ คือ เจ้าท้าวแสนภู เจ้าท้าวน้ำท่วม เจ้าท้าวงั่ว พระราชบุตรทั้งสามนี้เมื่อทรงจำเริญวัยขึ้นแล้ว พระบิดาได้ส่งเข้ามาเล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาการและราชประเพณีในราชสำนักของ พญามังรายผู้เป็นพระอัยกา ซึ่งพญามังรายก็ได้มีพระกรุณาแก่พระนัดดาทั้งสามเป็นอย่างยิ่ง
115

การแก้ไข