ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาราชการ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
Horus ย้ายหน้า ภาษาทางการ ไปยัง ภาษาราชการ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ภาษาราชการมีในพจนานุกรม
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ความหลากหลายและลีลาของภาษา ไปยัง หมวดหมู่:วิธภาษาและวัจนลีลา)
(Horus ย้ายหน้า ภาษาทางการ ไปยัง ภาษาราชการ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ภาษาราชการมีในพจนานุกรม)