ผลต่างระหว่างรุ่นของ "26 ธันวาคม"

* [[พ.ศ. 2441]] (ค.ศ. 1898) - [[ปีแยร์ กูรี|ปีแยร์]]และ[[มารี กูรี]] ประกาศ[[การค้นพบธาตุเคมี|การค้นพบธาตุเคมีชนิดใหม่]] ภายหลังตั้งชื่อว่า[[เรเดียม]]
* [[พ.ศ. 2486]] (ค.ศ. 1943) - เรือ ประจัญบาน ชานฮอศ ( Scharnhorst)ของกองทัพเรือ เยอรมัน ที่ ตั้งชื่อตาม จอมพล ของกองทัพ ปรัซเซีย Gerhard von Scharnhorst ถูกจมลงโดย กองเรือรบ สัมพันธมิตรที่บรเวณใกล้กับ North Cape
* [[พ.ศ. 2496]] (ค.ศ. 1953) วันก่อตั้ง[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]]
* [[พ.ศ. 2503]] (ค.ศ. 1960) - วันสถาปนา[[แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้]]
* [[พ.ศ. 2534]] (ค.ศ. 1991) - [[รัฐสภาโซเวียต]] ยุบตัวเองและ[[สหภาพโซเวียต|สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต]] (USSR)