ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อธงในประเทศอินเดีย"

| [[ไฟล์:1931 Flag of India.svg|100px]] || พ.ศ. 2485 - 2488 || ธง[[รัฐบาลเฉพาะกาลของขบวนการอินเดียเสรี]] (Provisional Government of Free India) || ธง[[สามสี]]แบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีแสด]]-[[ขาว]]-[[เขียว]] กลางแถบสีขาวเป็นกงล้อเข็นฝ้าย เดิมธงนี้ใช้เป็นธงคองเกรสแห่งอินเดีย พ.ศ. 2474 สามารถใช้สลับกันกับธงขบวนการอาซาดฮินด์ได้เช่นกัน
|-
| [[ไฟล์:AzadHindFlagFlag of Azad Hind.pngsvg|100px]] || พ.ศ. 2485 - 2488 || ธง[[รัฐบาลเฉพาะกาลของขบวนการอินเดียเสรี]] (Provisional Government of Free India) || ธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีแสด]]-[[ขาว]]-[[เขียว]] กลางแถบสีขาวเป็นรูปเสือเผ่น ธงนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ[[ขบวนการอาซาดฮินด์]] (Azad Hind Movement) ซึ่งเป็นขบวนการหัวรุนแรง ฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มที่มีแนวคิดสันติแบบคานธี ซึ่งสามารถใช้สลับกันกับธงคองเกรสแห่งอินเดีย พ.ศ. 2474 ได้
|}
 
99

การแก้ไข