ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|flag = ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย
|flag_type = ธงชาติ
|image_coat = CoatEmblem of arms ofthe Georgian SSR.pngsvg
|symbol = ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตจอร์เจีย
|symbol_type = ตราแผ่นดิน
99

การแก้ไข