ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แนวทางการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น"

* ต้องมี <nowiki>[[ลิงก์]]</nowiki> อย่างน้อย 1 ลิงก์ เป็นลิงก์ภายในวิกิพีเดียไทยเอง (วิกิลิงก์)
* มีการ[[วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่|จัดหมวดหมู่]] อย่างเหมาะสม
* รูปแบบการเขียนในบทความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 555
 
== การเริ่มต้น ==
ผู้ใช้นิรนาม