ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาปาสกาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
writeln('text');
end.
==หลักการเขียนโปรแกแกรมภาษา ปาสคาล(PASCAL)==
DIM ใช้การนิยามตัวแปร เช่นนิยามตัวแปร A,B,C,D
 
4

การแก้ไข