ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเงียวกุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| caption =
| พระบรมนามาภิไธย = ทะกะระ
| พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ
| วันพระราชสมภพ = [[ค.ศ. 594]]
| วันสวรรคต = [[ค.ศ. 661]]
| พระอิสริยยศ = เจ้าหญิงนุกะทะเบะ<br>สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ<br>สมเด็จพระจักรพรรดินีไซเมนีนาถ
| พระราชบิดา =
| พระราชมารดา =
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี =[[สมเด็จพระจักรพรรดิโจเม]]
| พระราชโอรส/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ญี่ปุ่น]]
}}
 
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ''' (594–661) หรือ '''สมเด็จพระจักรพรรดินีไซเม''' เป็น[[สมเด็จพระจักรพรรดินี]]แห่ง[[ญี่ปุ่น]] พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 35 และที่ 37 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นหนึ่งในสมเด็จพระจักรพรรดินีเพียงสองพระองค์ของญี่ปุ่นที่ได้ครองราชย์ถึงสองครั้ง (อีกพระองค์หนึ่งคือ[[สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเคง]] พระราชสวามีของพระนาง[[สมเด็จพระจักรพรรดิโจเมนีโคเก็ง]]) พระนางครองราชย์ครั้งแรกเมื่อ[[ค.ศ. 686]] ต่อจากเมื่อ[[จักรพรรดิโจเม|สมเด็จพระจักรพรรดิโจเม]] และผู้ที่มาพระราชสวามีได้เสด็จสวรรคต พระนางครองราชย์ต่อจากพระนางคือสั้นๆเป็นเวลา 3 ปี จึงสละราชบัลลังก์ให้[[จักรพรรดิโคโตะกุ|สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตะกุ]] ผู้มีศักดิ์เป็นหลานอาของจักรพรรดิโจเม ต่อมาภายหลังจักรพรรดิโคโตะกุสวรรคต พระนางได้ครองราชย์เป็นครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 645 ต่อจาก[[จักรพรรดิโคโตะกุ|สมเด็จจนเสด็จวสรรคต พระจักรพรรดิโคโตะกุ]]ราชบุตรองค์โตของพระองค์ และผู้ที่มาได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระนางคือเป็น [[จักรพรรดิเท็นจิ|สมเด็จพระจักรพรรดิเท็นจิ]]
 
==อ้างอิง==
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{s-reg}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 =
|สี2 =
|สี3 =
|รูปภาพ = Imperial Seal of Japan.svg
|ตำแหน่ง =[[จักรพรรดิญี่ปุ่น|สมเด็จพระราชินีนาถจักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น]]<br>ครองราชย์ครั้งที่หนึ่ง
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระจักรพรรดิโจะเม]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
|สี1 =
|สี2 =
|สี3 =
|รูปภาพ = Imperial Seal of Japan.svg
|ตำแหน่ง =[[จักรพรรดิญี่ปุ่น|สมเด็จพระราชินีนาถจักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น]]<br>ครองราชย์ครั้งที่สอง
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตะกุ]]
32,532

การแก้ไข