ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บ้านโพธิ์กระสังข์วิกิ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ประวัติบ้านโพธิ์กระสังข์==
'''ประวัติความเป็นมาบ้านโพธิ์กระสังข์'''
ในอดีต บ้านโพธิ์กระสังข์ได้ตั้งอยู่ที่โนนหนองโพธิ์มีชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองโพธิ์ ในเวลาต่อมาทางหมู่บ้านหนองโพธิ์เกิดโรคระบาดประชากรในหมู่บ้านล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านเป็นยิ่งนัก ประกอบกับขณะนั้น หมู่บ้านประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพราะในปีนั้นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และหมู่บ้านเองก็ไม่ได้สร้างตามแนวทางเดินของน้ำที่ไหลมา เพราะเหตุนี้เอง จึงมีการอพยพ ย้ายถิ่นฐานของคนในหมู่บ้านมาอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านหนองโพธิ์เดิม และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เรียกว่า บ้านโพธิ์กระสังข์ เหตุที่เรียกบ้านโพธิ์กระสังข์ เพราะว่าบริเวณนั้นจะมีต้นกระสังข์ที่มีต้นโพธิ์โอบอ้อม จึงเรียกบ้านโพธิ์กระสังข์
86

การแก้ไข