ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ"

(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | name = เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ | ...)
 
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ'''
|2= 2. [[เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้าชายมิกะซะ]]
|3= 3. [[เจ้าหญิงยุริโกะ เจ้าหญิงพระวรชายามิกะซะ|ยุริโกะ ทะกะงิ, พระวรชายามิกะซะ]]
|4= 4. [[จักรพรรดิไทโช]]
|5= 5. [[สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม|จักรพรรดินีเทเม]]
|6= 6. มะซะโนะริ ทะกะงิ
|6= 6. มาซาโนริ ทากาจิ
|7= 7. คูคุนิโกะ ทากาจิทะกะงิ
|8= 8. [[จักรพรรดิเมจิ]]
|9= 9. ยานาจิวาระยะนะชิวะระ นานะรุโกะ
|10= 10. [[คุโจ มิชิตะกะ]]
|11= 11. โนมะ อิกูโกะอิกุโกะ
|16= 16. [[จักรพรรดิโคเม]]
|17= 17. [[โยะชิโกะ นะกะยะมะ]]
|18= 18. มิตซุนารุสึนะรุ ยานาจิวาระยะนะชิวะระ
|19= 19. อุทาตะโนะ ฮาเซกาวาฮะเซะกะวะ
|20= 20. คูคุโจ ฮิซาทาซะตะดะ
|21= 21. ซูเนโกะซุเนะโกะ คาราฮาคะระฮะชิ
|22= 22. โยริโอกิโยะริโอะกิ โนมามะ
}}</center>
 
28,987

การแก้ไข