ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รหัสiso= 21XX
|พื้นที่= 165.565<ref>{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/สภาพทั่วไป|title=สภาพทั่วไป|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ประชากร= 56,591<ref name="ประชากร">{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/ข้อมูลประชากร|title=ข้อมูลประชากร|author= |date=|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ปีสำรวจประชากร= 2555
|ความหนาแน่น=
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คือ โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด<ref>[http://www.maptaphutschool.ac.th โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด]</ref>
 
== ชุมชน ==
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีประชากรทั้งหมด 56,591 คน <small>(สำรวจปี พ.ศ. 2555)</small> จากชุมชนทั้ง 38 ชุมชนในพื้นที่การปกครอง อันได้แก่<ref name="ประชากร"/>
{|
|--- valign=top
||
# ชุมชนวัดมาบตาพุด
# ชุมชนบ้านบน
# ชุมชนมาบยา
# ชุมชนบ้านพลง
# ชุมชนบ้านล่าง
# ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
# ชุมชนมาบข่า-มาบใน
# ชุมชนตลาดมาบตาพุด
# ชุมชนเนินพยอม
# ชุมชนอิสลาม
# ชุมชนกรอกยายชา
# ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
# ชุมชนเกาะกก
# ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
# ชุมชนโขดหิน
# ชุมชนเขาไผ่
# ชุมชนเขาน้ำหู
# ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
# ชุมชนซอยประปา
||
<ol start=20>
<li> ชุมชนหนองบัวแดง
<li> ชุมชนหนองน้ำเย็น
<li> ชุมชนวัดโสภณ
<li> ชุมชนหนองแฟบ
<li> ชุมชนสำนักกะบาก
<li> ชุมชนห้วยโป่งใน 1
<li> ชุมชนห้วยโป่งใน 2
<li> ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม
<li> ชุมชนชากลูกหญ้า
<li> ชุมชนตลาดห้วยโป่ง
<li> ชุมชนมาบชะลูด
<li> ชุมชนซอยคีรี
<li> ชุมชนหนองหวายโสม
<li> ชุมชนเจริญพัฒนา
<li> ชุมชนโขดหิน 2
<li> ชุมชนชากลูกหญ้าฝั่งตะวันออก
<li> ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา
<li> ชุมชนมาบชลูด-มาบกลาง
<li> ชุมชนวัดห้วยโป่ง
</ol>
|}
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
40,966

การแก้ไข