ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เหตุการณ์ ==
[[พระวรสารนักบุญลูกา]]ระบุว่า<ref>{{cite web|title=ลก. บทที่ 1|url=http://www.bible.is/THATSV/Luke/1|publisher=[[สมาคมพระคริสตธรรมไทย]]|accessdate=18 มิถุนายนJune 25562013}}</ref> ในรัชสมัย[[พระเจ้าเฮโรดมหาราช]] [[นักบุญเศคาริยาห์]][[ปุโรหิต]]และ[[นักบุญเอลีซาเบธ]]เป็นสามีภรรยาที่มีความรู้และเคร่งครัดใน[[โทราห์|ธรรมบัญญัติ]]อย่างไม่มีที่ติ แต่ทั้งสองกลับไม่มีบุตรด้วยกัน เพราะเอลีซาเบธเป็นหมัน
 
ระหว่างที่เศคาริยาห์กำลังเผาเครื่องหอมบูชา[[พระยาห์เวห์]]อยู่นั้น ทูตสวรรค์[[กาเบรียล]]ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขา แล้วแจ้งว่าภรรยาของเขาจะตั้งครรภ์คลอดเป็นและบุตรชาย ให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า'''ยอห์น''' เมื่อโตขึ้นยอห์นจะเป็นผู้นำชาว[[วงศ์วานอิสราเอล]]กลับมาหาพระยาห์เวห์ หลังจากประสบเหตุการณ์นี้แล้ว เศคาริยาห์ก็กลายเป็นใบ้ไป ฝ่ายเอลีซาเบธก็ตั้งครรภ์ขึ้น เมื่อตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน [[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|มารีย์]]ซึ่งเพิ่งตั้งครรภ์[[พระเยซู]]ก็[[การเสด็จเยี่ยม|มาเยี่ยม]]เธอ ทันทีที่ได้ยินเสียงมารีย์ร้องทัก ยอห์นซึ่งอยู่ในครรภ์ของเอลีซาเบธก็ดิ้นด้วยความดีใจ มารีย์มาพักอยู่กับครอบครัวเศคาริยาห์นานถึง 3 เดือนจึงกลับ
 
เอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนแล้วจึงคลอดบุตรชาย ตอนแรกญาติจะตั้งชื่อว่าเศคาริยาห์ตามบิดา แต่เศคาริยาห์ซึ่งเป็นใบ้อยู่ก็นำกระดานชนวนมาเขียนว่าเด็กนี้ต้องชื่อว่ายอห์น ทันใดนั้นเศคาริยาห์ก็กลับมาพูดได้ดังเดิม ทุกคนแปลกใจมาก เศคาริยาห์กล่าวสรรเสริญพระเจ้า แล้วพยากรณ์ว่าภายหน้ายอห์นจะเป็น[[ผู้เผยพระวจนะ]]
 
== การสมโภช ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|กำเนิดของยอห์น}}
[[หมวดหมู่:วันสำคัญทางศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:ยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]