ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มรุต แสนสุข"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| rowspan = "1" align = "center"| 2556 || align = "center"| ไฟหวน || align = "center"| กำพล || align = "center"|
|-
| rowspan = "1" align = "center"| 2557 || align = "center"| ปีกมงกุฎ || align = "center"| || align = "center"|กำลังถ่ายทำ
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม