ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองมาบตาพุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ชื่อนายกเทศมนตรี=นายถวิล โพธิบัวทอง
|รหัสiso= 21XX
|พื้นที่=148 165.96565<ref>{{cite web |url=http://www.dlamtp.go.th/uploadpublic/servicecontent/2011/9/156.pdfสภาพทั่วไป|title=รายชื่อเทศบาลสภาพทั่วไป|author= |date=20 มิถุนายน 2554|work= |publisher=ส่วนวิจัยและพัฒนารูปแบบโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบและรูปแบบโครงสร้างเทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ประชากร= 56,591<ref>{{cite web |url=http://www.mtp.go.th/public/content/ข้อมูลประชากร|title=ข้อมูลประชากร|author= |date=2555|work= |publisher=เทศบาลเมืองมาบตาพุด|accessdate=23 มิถุนายน 2557}}</ref>
|ปีสำรวจประชากร= 2555
|ความหนาแน่น=
42,380

การแก้ไข