ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐสังคมนิยมเชโกสโลวัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ==
พรรคคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลในเชโกสโลวาเกียมาโดยตลอด จนกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูป ที่เรียกว่า [[ช่วงฤดูใบไม้ผลิแห่งกรุงปราก]] (Prague Spring) ภายใต้การนำของนาย[[อเล็กซานเดอร์ ดูบเชค]] (Alexander Dubček) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ [[สหภาพโซเวียต]] และประเทศอื่นในกลุ่มกติกา[[สนธิสัญญาวอร์ซอ]] (Warsaw Pact) เกรงว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมมิวนิสต์[[การบุกครองเชโกสโลวาเกียของสนธิสัญญาวอร์ซอ| จึงได้ยกกองกำลังเข้าไปในเชโกสโลวาเกียเมื่อปี 2511 ]]และจัดตั้งระบบคอมมิวนิสต์ที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวคิดต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ในเช็กโกสโลวาเกีย
 
หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลง เชโกสโลวะเกียได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างสันติ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การปฏิวัติเวลเวต (Velvet Revolution) และนายวาคลัฟ ฮาเวล (Václav Havel) ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเชโกสโลวาเกียในปี 2532
ผู้ใช้นิรนาม