ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลมาอิรวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
มีการกระจายอย่างกว้างขวางใน[[มหาสมุทรแปซิฟิก]], [[มหาสมุทรอินเดีย]], [[อ่าวไทย]] มักพบเข้ามาอยู่ในแหล่ง[[น้ำกร่อย]]และ[[ทะเลสาบ]]หรือ[[น้ำจืด]] เช่น บริเวณ[[ปากแม่น้ำ]] โลมาอิรวดีบางกลุ่มอาจเข้ามาอาศัยอยู่ใน[[แม่น้ำ]]สายใหญ่ ๆ ด้วย เช่น [[แม่น้ำโขง]] และ[[ทะเลสาบเขมร]] ในปี [[พ.ศ. 2459]] มีรายงานว่าพบอยู่ใน[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]ด้วย
 
ถูกค้นพบครั้งแรกที่[[แม่น้ำอิรวดี]]ใน[[ประเทศพม่า]] จึงเป็นที่มาของชื่อ ปัจจุบันใน[[น้ำจืด]] สามารถพบได้ 5 แห่ง คือ [[ทะเลสาบชิลิก้า]] [[ประเทศอินเดีย]], แม่น้ำโขง, [[ทะเลสาบสงขลา]], [[แม่น้ำมหาคาม]] [[ประเทศอินโดนีเซีย]] และปาก[[แม่น้ำบางปะกง]] โดยสถานที่ ๆ พบได้น้อยที่สุดและถือเป็นแหล่งวิกฤตที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา ในส่วนที่เป็นน้ำจืดหรือน้ำกร่อย หรือที่เรียกว่า ทะเลน้อย <ref>{{cite web|url=http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/5/2014-06-15/21/|title= สมุดโคจร: ทะเลสาบสงขลา|date=15 June 2014|accessdate=20 June 2014|publisher=ช่อง 5}}</ref>
 
มีพฤติกรรมพบได้บริเวณที่มีน้ำขุ่น สามารถอยู่ใต้ผิวน้ำได้นานถึง 70-150 [[วินาที]] แล้วจะโผล่ขึ้นมาหายใจสลับกัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ตั้งท้องนาน 9 [[เดือน]] ลูกที่เกิดมามีขนาด 40 [[เปอร์เซนต์|%]] ของตัวโตเต็มวัย อาหาร
ผู้ใช้นิรนาม