ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาดาลใจ"

| สักการ ธนศักดิ์ (ต้อ) || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] || [[อธิชาติ ชุมนานนท์]]
|-
| ปุริมาน (เพิ้ง) || [[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]] || [[ราศรี บาเลนซิืเอก้าซิเอก้า]]
|-
| รังสิตา จารุกูล (อ้อม) || - || [[ชาลิืสา บุญครองทรัพย์]]
21,549

การแก้ไข