ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาดาลใจ"

{| class="wikitable"
|-
| สถานีออกอากาศ || [[ช่อง 3]] || [[ช่อง 3]] ||
|-
| ผู้สร้าง || - || [[บริษัท บริษัท แอค อาร์ต เจเนอเรชั่น จํากัด จำกัด]] ||
|-
| บทโทรทัศน์ || - || ภาวิสา ภาวิไล || ฐานวดี สถิตยุทธการ ||
|-
| ผู้กำกับการแสดง || [[อดุลย์ ดุลยรัตน์]] || [[ผอูน จันทรศิริ]] ||
|-
| สักการ ธนศักดิ์ (ต้อ) || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] || [[อธิชาติ ชุมนานนท์]] ||
|-
| ปุริมาน (เพิ้ง) || [[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]] || [[ราศรี บาเลนซิืเอก้า]] ||
|-
| รังสิตา จารุกูล (อ้อม) || - || [[ชาลิืสา บุญครองทรัพย์]] ||
|-
| อาฬวี ธนศักดิ์ (ตู้) || - || [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]] ||
|-
| แพะ || - || [[ลีโอ พุฒ]] ||
|-
| ดำรง ธนศักดิ์ || - || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] ||
|-
| ชุลี ธนศักดิ์ || - || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] ||
|-
| ปริม || - || [[ทัศวรรณ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา]] ||
|-
| วรมิตร (มิตร) || - || [[ตรีพล พรหมสุวรรณ]] ||
|-
| เพิ่ม || - || [[บอล เชิญยิ้ม]] ||
|-
|}
21,553

การแก้ไข