ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นามสกุลจากราชทินนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลบ|ต้นฉบับ ไม่เป็นสารานุกรม}}
'''นามสกุลจากราชทินนาม'''
นามสกุลคนไทยนั้นมีมาก ทั้ง[[นามสกุลพระราชทาน]] นามสกุลประทาน และนามสกุลที่ตั้งเองแต่ยังมีนามสกุลอีกประเภทหนึ่งที่มีที่มาจาก[[ราชทินนาม]]ของ[[ขุนนาง]] ทั้งนี้ การที่จะใช้ราชทินนามขุนนางเป็น[[นามสกุล]]ได้ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน เมื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ผู้ขอใช้ราชทินนามเป็นนามสกุลจึงจะไปแจ้งขอเปลี่ยนนามสกุลได้
4,037

การแก้ไข