ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สงสารวัฏ''' หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ[[กิเลส]] [[กรรม]] [[วิบาก]] หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ <ref>[[สมเด็จพระญาณสังวร]] (สุวัฑฒนมหาเถระ) ''สัมมาทิฏฐิ'' ตามพระเถราธิบายของ ท่านพระสารีบุตรเถระ</ref> <ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548</ref>
 
== โลกเบื้องต่ำ ==
== วัฏสงสาร 31 ภูมิ ==
 
 
1

การแก้ไข